IDEA TEYC

IDEA TEYC Qendra Balance ofron një eksperiencë shumëvjecare në realizimin e Sfida IDEA, ka një skuadër profesionistësh të certifikuar sipas metodës CEFE që mbulon gjithë Shqipërinë. Metodologjia CEFE është nje metode trajnimi shumë pjesëmarrëse, e orientuar drejt...
sqShqip